Przewiń

Idea

Idea 1

Czy wiesz, że wokół Ciebie żyją ludzie niewidoczni? Dla innych, dla systemu i wreszcie dla siebie samych. Opiekunowie rodzinni osób starszych zależnych – ich krewni, najczęściej dzieci lub wnuki – to największa instytucja opiekuńcza w Polsce. Niedostrzegana i pozbawiona wsparcia. Rezygnują z pracy, by podjąć się całodobowej opieki. Każdy ich dzień wygląda tak samo – przygotowanie posiłków, karmienie, mycie, ubieranie, podawanie leków… W natłoku obowiązków opiekunowie zapominają o sobie, o swoich potrzebach i zdrowiu.

W rybnickim Ośrodku Pomocy Społecznej pomyślano o nich, tworząc “Pakiet Opieki Wytchnieniowej”. To łatwe do realizacji i łączące istniejące już formy wsparcia kompleksowe rozwiązanie oparte na dogłębnym rozpoznaniu złożonej specyfiki sytuacji opiekunów, które można wykorzystywać w ramach polityki społecznej gmin, powiatów czy w przyszłości – kraju. Pakiet otwiera opiekunów na otaczających ich ludzi i środowisko, na własne potrzeby i marzenia. Tworzy grupy wsparcia, które pomagają opiekunom znów być przede wszystkim sobą. Pomaga opiekunom w pomaganiu – sobie i innym.

Idea 2

„Pakiet opieki wytchnieniowej” – trzy poziomy wsparcia:

 1. pakiet psychologiczny podstawowy element pakietu, rozwijający umiejętności opiekunów w zakresie konieczności dbania o siebie, wytchnienia, relaksu, korzystania z wolnego czasu, korzystania z pomocy i tworzenia nowych (lub już istniejących) relacji w środowisku lokalnym. Element realizowany poprzez spotkania w kilkuosobowych grupach wsparcia (które po zakończeniu projektu stają się tzw. Srebrnymi Klubami – otwartymi grupami samopomocowymi, w których uczestnicy są dla siebie ekspertami).
 2. pakiet edukacyjny – składający się ze szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z opieki nad chorym w domu. W jego ramach uczestniczki i uczestnicy mają również możliwość skorzystania z porady prawnika oraz dietetyka.
 3. pakiet rehabilitacyjno-zdrowotny – który daje opiekunom możliwość skorzystania z bonu rehabilitacyjnego na podratowanie swojego zdrowia, a także przeprowadzenie zestawu badań laboratoryjno-diagnostycznych.
<
>
"Dalekie podróże mają to do siebie, że przywozi się z nich coś zupełnie innego niż to, po co się pojechało"

Nicolas Bouvier
podróżnik, fotograf i pisarz

Ludzie

Innowację stworzyli:

Blanka Długi

Starszy specjalista pracy socjalnej z 30-letnim stażem pracy. Od 1999r. pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku w Dziale Pomocy Środowiskowej. Z jej inicjatywy utworzono w 2015 r. Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej, w którym prowadzi grupy wsparcia dla mieszkańców Rybnika. Specjalizuje się w tematyce niepełnosprawności, starości oraz wspierania rodziny w prawidłowym wypełnianiu powierzonych jej funkcji.

Krzysztof Szymała

Pracownik socjalny, absolwent Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, student Doradztwa Filozoficznego i Coachingu. Od 2017 r. pracownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Obecnie pracownik Zespołu Grupowej Metody Pracy Socjalnej, zaangażowany w działania projektowe.

Innowację wspierają:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Od 2002 roku realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Produkuje projekty artystyczne i społeczne. Szkoli, przyznaje dotacje, wydaje książki. Tworzy i promuje nowe modele działania w sferze kultury. Prowadzi projekty, które wynikają z pasji i obserwacji świata. Jest wierne wartościom: autentyczności, wysokiej jakości propozycji. Ma sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty

Jacek Kowalczyk

Szkoleniowiec, ekspert pomocy społecznej, autor i redaktor publikacji w tym zakresie. Jest Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przewodniczy Stowarzyszeniu FORUM, jest członkiem Rady Zatrudnienia Socjalnego. Współpracuje m.in. z Krakowską Akademią im. A. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytetem Pedagogicznym i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II.

Helena Norowicz

Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna oraz modelka. Absolwentka PSTF w Łodzi, w latach 1972-2001 była aktorką warszawskiego Teatru Studio. W wieku 80 lat postanowiła zakończyć emeryturę. Do aktorstwa i modelingu wróciła z hukiem, występuje na deskach teatru i w filmie (m.in. u Bodo Koksa), brała udział w kampaniach znanych marek modowych. Aktywnie angażuje się w poprawę jakości życia seniorów i ich opiekunów.

Do góry

Historia pewnego sukcesu

Kiedy pani Zuzanna, 55-letnia opiekunka rodzinna z Rybnika podjęła się opieki nad schorowaną mamą, była przerażona, czy sobie poradzi. Od tej pory minęło 12 lat… Na początku w ogóle nie wiedziała, jak się mamą zajmować. Stopniowo uczyła się różnych sztuczek, ale kosztem własnego zdrowia. Coraz częściej czuła się przemęczona, osamotniona i słaba. Bolały ją plecy i kolana. Któregoś dnia kuzynka poleciła jej innowacyjny program prowadzony przez Blankę Długi, specjalistkę pracy socjalnej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, oraz Krzysztofa Szymałę. Na początku Zuzanna była sceptyczna, jednak przekonały ją oferowane badania diagnostyczne, których od lat nie robiła. W ramach “Pakietu” przeszła rehabilitację, nauczyła się podstaw zdrowej diety czy udzielania pierwszej pomocy. No i przede wszystkim – wyszła do ludzi! W 10-osobowej grupie opiekunek, z którymi się zżyła i zaprzyjaźniła,  trenowała sposoby relaksowania się i odpoczynku, metody dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. Panie wspierały się w trudnych chwilach, rozumiały nawzajem. Stworzyły prawdziwą sieć wsparcia i do dziś spotykają się w “Srebrnym Klubie”.

 

Dziś Zuzanna mówi: my rozumiemy się bez słów, wystarczy, że czasem na siebie spojrzymy i już wszystko wiemy.

<
>
"Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu"

Marcel Proust
- pisarz

Wszyscy
zyskują

Opiekunki i opiekunowie osób starszych zależnych

 • porzucenie rutyny i przyzwyczajeń – opiekunowie mogą wyjść z domu i wygospodarować czas na zajęcie się sobą, “oderwanie się” i odzyskanie dawnej energii
 • ktoś więcej niż opiekun – przypomnienie sobie o własnych potrzebach i zainteresowaniach, ponowne zwrócenie uwagi na własne zdrowie fizyczne i psychiczne, nauczenie się różnych form radzenia sobie ze stresem i obciążeniem
 • bycie razem – zyskanie świadomości, że wszyscy członkowie grupy doświadczają podobnych uczuć i emocji, że borykają się z podobnymi problemami; otwarcie na siebie nawzajem, udzielenie i zyskanie wsparcia. “Pakiet” przywraca opiekunom poczucie przynależności i własnej wartości.

Osoby starsze zależne

 • życie może być lepsze – w ramach „Pakietu” opiekunowie zdobywają nowe kompetencje, które pozwalają im lepiej zadbać o osobę zależną, uczą się stosowania nowych technik i obsługi przyrządów, które ułatwiają im opiekowanie się niesamodzielnymi członkami rodziny. W efekcie poprawia się jakość sprawowanej przez nich opieki.
 • nowe doświadczenia – udział w projekcie wpływa również na zmianę relacji pomiędzy opiekunami i ich podopiecznymi. Cotygodniowe wyjścia opiekunów wprowadzają urozmaicenie w codziennej rutynie seniorów. Nawiązują oni kontakty z opiekunami zastępczymi, wymieniają się doświadczeniami, rozmawiają z opiekunami o tym, co wydarzyło się na spotkaniach.

Pozostali członkowie rodziny

lepsze relacje rodzinne – w trakcie spotkań grupy samopomocowej seniorami najczęściej zajmują się pozostali członkowie rodziny. Sprzyja to zarówno częstszemu włączaniu innych krewnych w opiekę nad osobą starszą, jak i pozwala lepiej zrozumieć ciężką sytuację, w jakiej na co dzień znajduje się opiekun. Pomaga to odbudować relacje między członkami rodziny.

Instytucje

 • poszerzenie oferty, nowe usługi – zrealizować ten projekt może ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie. „Pakiet” przygotować mogą jednak również stowarzyszenia bądź fundacje zajmujące się pomocą seniorom i ich opiekunom, dzięki czemu mogą one poszerzać portfolio usług świadczonych na rzecz seniorów i ich rodzin.
 • lepsze wykorzystanie zasobów i istniejących rozwiązań – “Pakiet”składa się z działań, które wiele instytucji pojedynczo świadczy od dawna. Ich skuteczne połączenie – czyli stworzenie “Pakietu Opieki Wytchnieniowej” właśnie – znacząco zwiększa skuteczność tych działań. Kompleksowe zadbanie o opiekunów przynosi daleko większe korzyści niż wsparcie ich tylko w jednej ze sfer, w których potrzebują oni pomocy.
 • możliwość zaoszczędzenia środków wydawanych na opłacenie pobytu seniora w całodobowej instytucji opiekuńczej – “Pakiet Opieki Wytchnieniowej” się po prostu opłaca. Innowacja jest też szansą na zbudowanie wizerunku instytucji skutecznie działającej na rzecz osób starszych zależnych i ich rodzin.
<
>
"Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu"

Marcel Proust
- pisarz

Jak to zrobić?

Zanim zaczniesz – najczęstsze pytania (FAQ)

Dlaczego warto zaopiekować się opiekunami osób starszych?

Ponieważ to działanie dalekowzroczne i skuteczne – przecież opiekunowie odciążają system pomocy społecznej, zajmując się osobami starszymi zależnymi, które mogą dzięki nim dłużej pozostają w domach. Ponieważ opiekunowie potrzebują wsparcia: rady, rozmowy, wskazówek, czasem także rehabilitacji czy badań. Wreszcie – ponieważ to się po prostu… opłaca. I to wszystkim: instytucjom i pracownikom opieki społecznej, samorządom i ich jednostkom, seniorom potrzebującym opieki oraz opiekunom. Ponieważ to się opłaca nam wszystkim.

Jak trafić do opiekunów seniorów zależnych?

Przede wszystkim  ośrodki pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie – są to jednostki bezpośrednio odpowiedzialne za stałe diagnozowanie problemów społecznych występujących na ich terenie oraz zobowiązane do podejmowania przedsięwzięć, mających na celu pomoc w rozwiązaniu napotkanych trudności.

Innowacja jest przygotowana tak, że z łatwością wdrożyć ją mogą także stowarzyszenia bądź fundacje, realizujące swoje statutowe cele, które skierowane są na pomoc seniorom czy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Kto może zrealizować ten projekt?

Przede wszystkim  ośrodki pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie – są to jednostki bezpośrednio odpowiedzialne za stałe diagnozowanie problemów społecznych występujących na ich terenie oraz zobowiązane do podejmowania przedsięwzięć, mających na celu pomoc w rozwiązaniu napotkanych trudności.

Innowacja jest przygotowana tak, że z łatwością wdrożyć ją mogą także stowarzyszenia bądź fundacje, realizujące swoje statutowe cele, które skierowane są na pomoc seniorom czy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Czego potrzeba, aby przygotować “Pakiet Opieki Wytchnieniowej”?

Przede wszystkim – decyzji! Jeśli rozważasz, czy uda się zrealizować ten projekt w swojej organizacji lub lokalnej społeczności, zacznij od:

 • przeprowadzenia diagnozy dotyczącej tego, ilu opiekunów osób starszych zależnych należy do społeczności, w której działasz
 • ustalenia, kto mógłby być odpowiedzialny za wdrożenie “Pakietu opieki wytchnieniowej” – może to być specjalista pracy socjalnej, koordynator i zarazem lider całego zespołu
 • przeanalizowania, czy dostępne są podstawowe zasoby: instytucjonalne (jakie organizacje działają na rzecz seniorów i opiekunów w okolicy), lokalowe (gdzie zorganizować można spotkania i szkolenia)  i kadrowe (jakich specjalistów możesz zaangażować do projektu – ich profile znajdziesz w sekcji “Materiały do pobrania”)
 • sprawdzenia sposobów finansowania “Pakietu” – może z dotacji, środków własnych instytucji, przy wsparciu wolontariuszy lub na zasadzie wymiany usług?

Po wstępnym rozpoznaniu zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji “Materiały do pobrania” – tam znajdziesz szczegółowe informacje, w tym  scenariusze spotkań i kosztorys projektu. Pozostaje tylko działać. Powodzenia!

Ile to kosztuje?

Niewiele! Możesz skutecznie i długofalowo pomóc jednej osobie, wydatkując zaledwie 1317 zł. Łączny koszt zorganizowania i przeprowadzenia jednej 10 osobowej grupy wynosi 13 170 zł, a realizacja prowadzonych działań trwa pół roku. W związku z tym roczny koszt rozwiązania dla podmiotu realizującego innowację wynosi 26 340 zł, co w przeliczeniu na jedną osobę daje właśnie 1317 zł. Ten koszt może być jeszcze niższy, jeśli pozyskasz personel lub specjalistów z innych źródeł albo będziecie pracować na zasadzie wymiany usług.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Poniżej znajdziesz szereg materiałów, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez przygotowanie i realizację “Pakietu opieki wytchnieniowej”. Zapoznaj się z nimi – zawierają wszystkie potrzebne informacje. Dzięki nim możesz w swojej społeczności zrealizować projekt, którego skuteczność została sprawdzona w rybnickim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Zaczynasz działać? Skorzystaj z naszych instrukcji.

opis-innowacji.pdf

POBIERZ PLIK | opis-innowacji.pdf

Autorski program innowacyjnej grupy wsparcia dla opiekunów zależnych seniorów

zasoby_kadrowe.zip

POBIERZ PLIK | zasoby_kadrowe.zip

Zasoby kadrowe - przykładowe opisy zawodowe specjalistów

scenariusze.zip

POBIERZ PLIK | scenariusze.zip

Scenariusze przebiegu wydarzeń

grupa_wsparcia.zip

POBIERZ PLIK | grupa_wsparcia.zip

Grupa wsparcia - wzory dokumentów i narzędzia

szkolenie_i_kurs.zip

POBIERZ PLIK | szkolenie_i_kurs.zip

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i kurs opieki nad chorym w domu - materiały

badania_i_rehabilitacja.zip

POBIERZ PLIK | badania_i_rehabilitacja.zip

Badania i rehabilitacja

grupa_samopomocowa.zip

POBIERZ PLIK | grupa_samopomocowa.zip

“Srebrny Klub” - grupa samopomocowa

Struktura-kosztów.pdf

POBIERZ PLIK | Struktura-kosztów.pdf

Struktura kosztów

Do góry

Sieci wsparcia

Społeczność osób, dla których tematy starzenia się, przygotowania do starości i tworzenia dobrych warunków życia dla osób starszych są ważne. Wymyśliliśmy i przetestowaliśmy pomysły, które realnie wpłyną na jakość życia osób starszych, ich opiekunów i nas samych.

Zapraszamy na stronę www.sieciwsparcia.pl

"Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu"

Marcel Proust
- pisarz

Kontakty

Autorzy innowacji
Blanka Długi
513 151 943

Krzysztof Szymała
500 372 042

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Karolina Śmigiel
504 163 396 i (22) 225 33 70
karolina.smigiel@e.org.pl

Kontakt dla mediów
Józefina Bartyzel
695 492 970
j.bartyzel@szustow.com

Nawiąż z nami kontakt na
www.facebook.com/sieciwsparcia

Do góry